Press About Us

The Red Flat – Life in Communist Bulgaria

The Red Flat – gateway to the life of Bulgarians in the 1980’s

The Red Flat: an immersive experience of day-to-day life in socialist Bulgaria

СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО: Соц. апартамент стана музей в центъра на София

Социалистическият бит като туристическа дестинация

Червеният апартамент в София: спомени от близкото минало

"Червеният апартамент" в София - портал към миналото

Портал към ежедневния живот на комунизма

Образцов дом ни връща в 80-те години на 20 век

Фотогалерия: На гости в образцовия дом на сем. Петрови от 80-те

"Приятно завръщане в миналото"